O nás

Spoločnosť TATRA – AUDIT, spol. s r.o. Košice je audítorská spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 1994, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 5451/V. Audítorskú činnosť vykonávame na území Slovenska na základe licencie vydanej Slovenskou komorou audítorov pod číslom 60.

Medzi naše hlavné prednosti patria:
  • • odborná zdatnosť
  • • flexibilnosť
  • • nezávislosť
  • • bezúhonnosť
  • • objektivita
  • • mlčanlivosť

Našu spoločnosť tvoria certifikovaný audítori a daňový poradcovia s dlhoročnými skúsenosťami zapísaní v v Slovenskej komore audítorov, Slovenskej komore daňových poradcov a vlastniaci diplom IFRS špecialistu podľa štandardov Medzinárodného účtovného výkazníctva.